afspraak maken? bel 06-46200210 of mail info@baby-visie.nl

Wat is echografie

Een echografie ontstaat via geluidsgolven, deze hebben een zo hoge frequentie dat ze voor het menselijk oor niet hoorbaar zijn. De geluidsgolven worden door de transducer uitgezonden en in het lichaam door de organen teruggestuurd. Door het echoapparaat worden deze teruggekaatste golven in beelden omgezet. Hierdoor wordt uw baby zichtbaar gemaakt.

Kwaliteit echobeelden
Door onze moderne apparatuur en gedegen kennis zijn we bijna altijd in staat mooie echobeelden te maken. Er zijn een aantal factoren die mede bepalend zijn voor de kwaliteit van de beelden.

  • Hoeveelheid vruchtwater
  • Ligging van de baby
  • Beweeglijkheid van de baby
  • Eigen lichaamsbouw

Deze factoren zijn niet beïnvloedbaar, maar de echoscopiste is bijna altijd in staat mooie echobeelden te maken.

Veiligheid en echografie
Na ruim 40 jaar toepassing van echografie zijn er tot op heden, uit wetenschappelijk onderzoek, geen nadelige effecten of bijwerkingen aangetoond.